Îngrășăminte cu azot

În agricultura profesionistă, aprovizionrea eficientă a plantelor cu nutrienți și in același timp reducerea pierderilor sunt de mare importanță. Aceaste principii se aplică în primul rând azotului care are o influență directă asupra dezvoltării randamentului. Datorită proprietăților speciale, aprovizionarea adaptată la nevoile plantei este foarte importantă. Un îngrășământ profesional cu azot se caracterizează printr-o anumită eficacitate și o eficiență ridicată.

Produse N P2O5 K2O MgO S B Zn Fe
Nitrat de calciu și amoniu 27
Uree granulată 46
Soluție UAN 32*


Conținutul de nutrienți %

Îngrășăminte cu azot